Projecte col·laboratiu en xarxa, adreçat als alumnes del 2n cicle d'Educació Infantil. En aquest projecte, cada escola tria un centre d’interès: els arbres, les fruites, la roba, el temps meteorològic, les festes,... qualsevol aspecte del nostre entorn que vagi canviant a mesura que es succeeixen les 3 estacions del curs escolar: tardor, hivern i primavera. A partir d'aquest centre d'interès, realitza les activitats pròpies de cadascuna de le 3 estacions. Cada escola fa les activitats que li són més adequades a la seva programació i les penja en el blog del projecte, fent servir diferents eines TIC.

Proyecto en red internacional que tiene como centros de interés la literatura y la danza y el teatro y la vinculación de ambos para la creación de productos educativos audiovisuales en los que se combinan estas disciplinas tomando como centro de interés la paz y la no violencia.

Online Collaborative Project that involves arts, writing, acting, theater, singing or dancing and the creation of educational videos with a focus on World Peace and No Violence (such as bullying, gun violence in schools, human rights violations, discrimination, LGBTQ issues, etc).


Projecte col·laboratiu en xarxa, adreçat als alumnes del cicle superior de primària. El projecte proposa a les escoles participar en un joc de simulació: cada grup-classe viu en una illa d'un arxipèlag. Aquestes illes tenen la forma de les lletres de la paraula BONGOH, Els alumnes expliquen com hi arriben, descriuen l'illa on s’instal·len, coneixen tots els altres participants en una trobada presencial. I finalment decideixen si tornen a casa o es queden a Bongoh.

Proyecto colaborativo en red, dirigido a alumnos de 11-14 años. El proyecto propone a las escuelas participar en un juego de simulación; cada grupo vive en una isla de un archipiélago imaginario. Las islas de este archipiélago tienen la forma de las letras de la palabra BONGOH. Los alumnos explican como han llegando, describen la isla, y finalmente deciden si regresan a casa o se quedan en Bongoh.

Ciutats Lectores és un projecte que pretén donar a conèixer autors rellevants del panorama literari català i més concretament treballar amb els autors locals, és a dir, escriptors propers al centre o de la seva localitat, a partir de la investigació, l’anàlisi i la creació de materials digitals.

Geofestes pretén donar a conèixer des d’un perspectiva propera i dinàmica quines són les festes tradicionals dels municipis dels centres educatius fent una aproximació dinàmica i divertida a través del joc i l’intercanvi d’informació. És a partir de la integració de la tecnologia i l’ús dels dispositius mòbils des d’on s’inicia aquesta proposta.

La gent del meu carrer és un projecte que vol preservar la memòria col·lectiva local a partir de la descoberta de l'entorn. Totes les poblacions i ciutats del món s'amaguen darrere del nom dels els seus carrers petites històries que mereixen ser conservades i transmeses a les generacions futurs.

Les escoles resolen problemes matemàtics. El resultat de cada problema esdevé un nombre de quilòmetres que els serveix per crear un itinerari a partir de la situació de la seva escola. A cada punt de la ruta hi deixen un enigma que hauran de resoldre les altres escoles.


ScratchDay Project és un projecte col·laboratiu en xarxa  que té com a objectiu de compartir projectes elaborats amb el llenguatge de programació Scratch coincidint amb la celebració del dia internacional d’aquest llenguatge (Maig).


Projecte col·laboratiu en xarxa adreçat als alumnes de qualsevol nivell educatiu. Els alumnes treballen en sis equips a cada classe per esdevenir cronistes d’allò que veuen que succeïx al seu voltant. A través del coneixement de sis tipologies de textos diferents, elaboraran diverses produccions que publicaran i compartiran, utilitzant eines TIC, amb els alumnes de les altres escoles.