Projecte col·laboratiu en xarxa, adreçat als alumnes del 2n cicle d'Educació InfantilEn aquest projecte, cada escola tria un centre d’interès: els arbres, les fruites, la roba, el temps meteorològic, les festes,... qualsevol aspecte del nostre entorn que vagi canviant a mesura que es succeeixen les 3 estacions del curs escolar: tardor, hivern i primavera. A partir d'aquest centre d'interès, realitza les activitats pròpies de cadascuna de le 3 estacions. Cada escola fa les activitats que li són més adequades a la seva programació i les penja en el blog del projecte, fent servir diferents eines TIC.

Projecte col·laboratiu en xarxa, adreçat als alumnes del cicle superior de primària. El projecte proposa a les escoles participar en un joc de simulació: cada grup-classe viu en una illa d'un arxipèlag. Aquestes illes tenen la forma de les lletres de la paraula BONGOH, Els alumnes expliquen com hi arriben, descriuen l'illa on s’instal·len, coneixen tots els altres participants en una trobada presencial. I finalment decideixen si tornen a casa o es queden a Bongoh.

Ciutats Lectores és un projecte que pretén donar a conèixer autors rellevants del panorama literari català i més concretament treballar amb els autors locals, és a dir, escriptors propers al centre o de la seva localitat, a partir de la investigació, l’anàlisi i la creació de materials digitals. 

Geofestes pretén donar a conèixer des d’un perspectiva propera i dinàmica quines són les festes tradicionals dels municipis dels centres educatius fent una aproximació dinàmica i divertida a través del joc i l’intercanvi d’informació. És a partir de la integració de la tecnologia i l’ús dels dispositius mòbils des d’on s’inicia aquesta proposta.

OCEANS is an international collaborative online project for students aged 12-16. The objective is to make students realise that the sea is not the same around the world. This knowledge is achieved through their own observations and sharing their results with those of other participating schools using ICTs. The lingua franca of the Project is English, although materials are also available in Italian, Spanish and Catalan. 

OCEANS és un projecte col·laboratiu online internacional per a estudiants de 12-16 anys (1r-4t d'ESO). L'objectiu és fer adonar als alumnes que el mar no és igual arreu del Planeta a través de les seves pròpies observacions i compartint-les amb centres d'arreu del món mitjançant l'ús de les TIC. La llengua vehicular serà l'anglès encara que el material elaborat a disposició dels professors estpa, a més, en català, castellà i italià.SardaTIC és un Projecte Telemàtic per  Primària (Cile Mitjà i Superior) que tracta la Sardana i la Cobla d'una manera diferent, moderna i molt lúdica. La participació al Projecte comporta unes activitats telemàtiques que es presenten al blog del grup de treball i de dues activitats presencials: Un concert pedagògic de cobla súper divertit i una ballada final en que els nens i nenes mostren tot el que han après al llarg de la seva participació al SardaTIC.

Projecte col·laboratiu en xarxa adreçat als alumnes de qualsevol nivell educatiu. Els alumnes treballen en sis equips a cada classe per esdevenir cronistes d’allò que veuen que succeix al seu voltant. A través del coneixement de sis tipologies de textos diferents, elaboraran diverses produccions que publicaran i compartiran, utilitzant eines TIC, amb els alumnes de les altres escoles.