En aquest projecte, cada escola tria un centre d’interès: els arbres, les fruites, la roba, el temps meteorològic, les festes,... qualsevol aspecte del nostre entorn que vagi canviant a mesura que es succeeixen les estacions de l'any (les tres estacions del curs escolar: tardor, hivern i primavera). Un cop ha triat aquest centre d’interès, realitza les activitats pròpies de cadascuna de le 3 estacions. Cada escola fa les activitats que li són més adequades a la seva programació les penja en el blog del projecte. 

En el projecte “US HO EXPLIQUEM”, els alumnes treballen en sis equips de base a cada classe per esdevenir cronistes d’allò que veuen que succeix al seu voltant. A través del coneixement de sis tipologies de textos diferents, elaboraran diverses produccions que publicaran i compartiran, utilitzant eines TIC, amb els alumnes de les altres escoles. 

El joc consisteix en què cada grup-classe viu en una illa d'un arxipèlag aquestes illes tenen la forma de les lletres de la paraula BONGOH, és a "B", una altra de "N", una altra de "G", una altra de "H" i dues tenen for diferenciem en O nord i en O sud). Els alumnes expliquen com hi arriben, descriuen l'illa on s’insta coneixen tots els altres participants en una trobada presencial. 

Aquest projecte d’investigació s’adreça als nens i a les nenes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de primària de les escoles catalanes. Els grups classe que hi participen comparteixen una investigació científica gràcies a l’entorn virtual que els permet compartir, publicar i contrastar l’evolució de les hipòtesis, investigacions, deduccions i resultats de cadascuna de les recerques dels nens i nenes participants.

Ciutats Lectores és un projecte que pretén donar a conèixer autors rellevants del panorama literari català i més concretament treballar amb els autors locals, és a dir, escriptors propers al centre o de la seva localitat, a partir de la investigació, l’anàlisi i la creació de materials digitals. 

SardaTIC és un projecte telemàtic que té com a objectiu principal fer arribar de manera moderna i lúdica la Sardana i la Cobla al màxim de nens i nenes en edat escolar de tot el territori de parla catalana, tot afavorint el treball col·laboratiu i en xarxa entre grup d'escoles mitjantçant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

El "Projecte Youngcast" és un projecte d'intercanvi entre estudiants d'anglès i espanyol com segona llengua, on els estudiants es comuniquen mitjançant l'ús d'eines Web 2.0 i participa en diverses videoconferències. Els centres de parla espanyola es troben a Espanya i Amèrica Llatina i els de parla anglès als Estats Units, Líban, Zàmbia ... El projecte també s'obre a altres escoles que desitgin comunicar-se en anglès com a segon idioma amb estudiants espanyols. 

Aquest projecte pretén posar en contacte els infants amb la ciència, de manera que mitjançant diferents experiències puguin entendre millor el món que els envolta. L'objectiu és treballar la competència "aprendre a aprendre", iniciant els nens i les nenes en el mètode científic de manera que el puguin aplicar cada vegada de manera més autònoma, a través de diverses experiències.